แจ้งการชำระเงินผ่าน Sugarrain Customer Care

  • ชื่อ และ นามสกุล ผู้สั่งซื้อ เลข Order สินค้า

  • จำนวนเงิน วันที่ และ เวลาโอนเงิน

  • วิธีการโอนเงิน ( ATM, เค้าท์เตอร์ธนาคาร, ตู้ฝากถอน เป็นต้น)

  • ธนาคารที่เพื่อนๆ โอนเงินเข้า
    (สาขา และ เลขอ้างอิง) ธนาคารที่ใช้โอนออก
  • ชื่อ และ นามสกุล ผู้สั่งซื้อ เลข Order สินค้า

  • จำนวนเงิน วันที่ ที่ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

  • รหัสธนาณัติ 20 หลักในใบเสร็จ

  • ชื่อ และ นามสกุลผู้ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

เมื่อตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของ เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งหนังสือกลับไป โดยจะถึงผู้รับประมาณ
3-5 วันสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และประมาณ 7 วัน สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ

* การแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทาง Sugarain Customer Care ทางเราขอเวลาตรวจสอบข้อมูลว่า้เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้าให้เพื่อนๆ ได้นะคะ หากข้อมูลที่เพื่อนๆ ให้มาไม่ถูกต้อง ทาง Sugarrain Customer Care จะติดต่อกลับไปสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ

* หากมีการยืนยันการชำระเงินผ่านทาง Sugarrain Customer Care ถือว่าการยืนยันเรียบร้อย เพื่อนๆ โดยไม่จำเป็นต้องยืนยันซ้ำ ทางแฟกซ์ หรือ อีเมล์เข้ามาอีกค่ะ